Note

Hornepraesten.dk

Brødre, velyndere og flinke fyre

NOTE


Frimureri er formentlig opstået under oplysningstiden i 1700 tallet. Overfor oplysningen mener man, at sandheden altid vil være skjult og man forudsætter en tro på et højere væsen. At nå sandheden kræver arbejde og vejledning. Sandheden er ikke en omstyrtende sandhed, men en opbyggelig. Kristent set, er det højere væsen Gud, men der findes også muslimer der er frimurere (udenfor Danmark).


Frimurernes selvforståelse rækker tilbage til kong Salomons bygmester, Hiram Abiff, der byggede templet i Jerusalem i 900 tallet f.kr., og templet var frem til 587 f.kr. centrum i den jødiske kult. Nebukadnesar den 2 jævnede det med jorden. Frimurerene genopbygger det metaforisk som et individets og menneskehedens tempel og anvender den jødiske mystik- og symboler. Templet danner også forbillede for den arkitektur frimurerene holder deres møder i og er også forbillede for de 3 grader mennesket gennemgår, symboliseret ved templets forgård, det hellige og det allerhelligste.


Pegeriet på altertavlen sigter bagud i tid til templet og op på det højere væsen. Jesus bliver en slags læremester.


Man finder frimurersymboler i mange danske kirker fra denne tid, ikke sjældent ser man Guds alseende øje over altre.


I dag er der 150 folkekirkepræster (det gælder ikke denne hjemmesides indehaver), der er frimurere og i Eckersbergs samtid var præstestanden og teologien for manges vedkommende præget af denne tanke om det højeste væsen, altså lidt en filosofisk Gud.


Mange af samtidens rationalister mente ikke, at man skulle tage det med Bibelen for alvorligt. Kun hvor den ikke forargede den menneskelige fornuft, skulle man bruge den som en slags genvej og vejleder, men i princippet kunne den sagtens undværes. Det kunne dåben også, mente mange, bla. B.S. Ingemann, der også har digtet om den store mester, og som var nær ven med Eckersberg.


Eckersberg læste meget i Bibelen og var meget vidende på området. Til gengæld gik han nærmest kun i kirke af pligt, når der var konfirmation eller begravelse. På samme måde var de fleste altertavler han har lavet også pligtarbejde, som han udførte for at supplere den lille gage som professor ved akademiet. Det var imidlertid ikke ensbetydende med en afstandstagen, tværtigmod holdt han af det højtidelige i kirken, der da også hjalp ham gennem en tid da hans anden kone Julie var død af kræft i 1827.C.W. Eckersberg

Paris 1811

Frimurereren Eckersberg


Eckersberg blev, som så mange andre fra den elite han var en del af, selv frimurer i 1829


I hans dagbog er det sirligt vist med en lille firkant, der fortæller hver eneste gang han har været en tur i logen.

© Copyright. Hornepraesten 2019.

Mere end nyttig viden...

Sognepræst

Jesper Hartvig Svärd

Præstegårdsgyden 6, Horne

5600 Faaborg

Jesper Svärd