VELKOMMEN

Hornepraesten

Mere end nyttig viden

Velkommen til siden

Kom med på oplevelse!


Denne lille hjemmeside tilhører Jesper Svärd, sognepræst i Horne ved Faaborg. Siden har eksisteret i flere former siden 2006 og nu har jeg besluttet, at den skal være stedet hvor jeg deler det, som jeg syntes er vigtigt og som relaterer sig til det at være kirke og kirkebesøgende i Horne i en lidt højere forstand. Det er mit ønske, at siden bliver alt andet end en typisk sognekirkehjemmeside. Så alle de "praktiske" og "generelle" ting om Horne Kirke må du finde på sogn.dk, Facebook osv.

Siden hér er mit talerør og jeg håber, at der med tiden dukker noget op, som du finder mindst lige så spændende som jeg. Egentlig havde jeg i februar 2018 besluttet mig for at lukke siden for altid, men opdagede, at jeg bliver rastløs uden. Så nu begynder vi helt forfra.....

TRAILER

TÆNK

Vidste du, at Eckersberg besøgte Horne Kirke i juli måned 1810, hvor han fik stillet opgaven med "Tavlen" af lensgreve Preben Bille-Brahe af Hvedholm, der ejede Horne Kirke?

Den 27 årige C.W. Eckersberg  (1783-1853) tegnede denne lille skitse af Horne Kirke i 1810, da han, undervejs mod sit 6. år lange studieophold i Paris og Rom, gæstede en af sine mæcener: lensgreve Preben Bille Brahe (1773-1858) til Hvedholm. Billedet viser kirken fra øst, når man kom af hovedvejen fra Hvedholm til Horne. I dag er der ingen spor af vejen mere. Det samme gør sig stort set gældende med sporene inde i kirken, som den så ud dengang Eckersberg gæstede den. Lensgreven var igang med at rydde grundigt op i de hér år og takket være C.W. Eckersberg og G.F. Hetch ( 1788- 1864), blev kirken mere fransk, end de fleste véd.

Lad os se "med de store mestres øjne..."

Da Eckersberg drager på studierejse i sommeren 1810, efterlader han sin hustru Christine Rebekka Hyssing og sønnen Erling hjemme i København. Det skal vise sig at blive en historie af lidenskab, savn, sorg, kærlighed, svigten, skilsmisse og sex, der også fik sat sit aftryk i Tavlen i Horne Kirke. Udover at være malet over et hyppigt kunsthistorisk tema, med de små børn der kommer til Jesus, efter Markus 10.13-16, ikke mindst kendt fra reformationsårhundret, hvor det blev populariseret af maleren Lucas Granach (1472-1553) og under indtryk af den særlige vægt reformatoren Martin Luther (1483-1546) lagde på det i modstanden mod gendøbere og fortalen for barnedåb. Men valget afspejler også Eckersbergs livssituation i foråret 1812, hvor han har hørt, at hustruen hjemme i København er fængslet på vand og brød i tugt- og forbedringshuset på Christianshavn for umderslæb. Christine mister i forlængelse af det både mand og barn og det må have været en stor trøst, at børnene har et gudsrige at vende sig imod, når det jordiske sådan pludselig braser sammen. Rent praktisk bliver Erling placeret hos Eckersbergs ven, kobberstikkeren Oluf Bagge (1780-1836), i de sidste fire år, hvor Eckersberg er afsted.

Tavlen rummer referencer til Horne Kirke og Eckersbergs protestantiske tro, sådan som den kom til udtryk under rationalismen. Den rummer citater til franske malere som Eckersberg mødte dem i Paris og til Rubens og andre store mestre, alle dem han kunne iagttage på Napoleons museum Louvre, hvor han færdedes dagligt, blandt alle de koster, som kejseren bragte hjem fra sine erobringer. Der er en muse og elskerinde. Der er et hoved fra Horne kirke, som fik særlig ros af den store revoulutionsmaler J-L. David (1748-1825) som Eckersberg var i lære hos i Paris.

Altertavlen er Eckersbergs første af omkring 30 og langt, langt, langt den bedste, så fyldt af kunstneren og hans liv og oplevelser.


Billedet øverst er formentlig Christine med sønnen Erling i maven...


...og Altertavlen i Horne Kirke malet i Paris 1812.

Lucas Granach fremstillede scenen om Jesus og de små børn der kommer til Jesus, så det lidt lignede reformatoren Martin Luthers familie... >>>>

© Copyright. All Rights Reserved.

Mere end nyttig viden...

Sognepræst

Jesper Hartvig Svärd

Præstegårdsgyden 6, Horne

5600 Faaborg

Jesper Svärd