Gud er kærlighed

Brud og brudgom

 

Allerede langt tilbage i jødisk tid i Det gamle Testamente sammenlignede man mødet mellem Gud og menneske - himmel og jord - som forholdet mellem en brud og en brudgom... Det er så fysisk, at det næsten ikke er til at forstå...helst skal man kunne mærke det...

Gud er kærlighed

 

At "Gud er kærlighed" er et citat fra 1 Joh 4.16. Det siger noget meget væsentligt om Gud. Han kan ikke være ukærlig.

 

Vi hører også i Bibelen, at han frivilligt kysses af en forræder, og at han beder for sine bødler på korset. Han kan åbenbart ikke overlade os mennesker til at sejle vores egen sø. Han ønsker sig helt åbenbart kærligheden gengældt, hvem gør ikke det. Og da han ikke kan aftvinge os vores kærlighed, bliver han ved med at elske os - også selvom kærligheden bliver et stort selvoffer på et kors.

 

Jeg har mødt forældre, der har ofret sig næsten lige så meget for deres børn. Og det var ikke fordi børnene lod nogen vide, at kærligheden var gengældt. Så hvorfor lader de ikke bare være?

 

Kærligheden er stærkere end døden, det er opstandelsens vilkår. Der er en særlig "magt" i kærligheden, der undertiden kan vække genklang i et andet menneske. Og det vilkår er fastslået den første påske. Som sådan er der ikke rigtig noget vi kan "gøre" andet end at overgive os til det vilkår i tro. Det er kristendommens kerne, at jeg ved mig elsket af Gud og at det vækker genklang i mit hjerte.

 

Troen gør selvfølgelig en verden til forskel....som at høre fra sin elskede: "Jeg elsker dig!"

TALE TIL TANKE

 

Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet.

1 Kor 13.2

Gud lader solen stå op over onde og gode... og lader det regne på retfærdige og uretfærdige...

Hvorfor har du forladt mig?

Hans hellige ånd, sandhedens ånd...som skal være med jer...som skal være i jer...den ånd bærer også min kærlighed til jer..